Студије миграција - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Студије миграција

60 ESPB

Студијски програм Студије миграција обухвата систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања миграција у свим њиховим видовима испољавања, и нуди целовита сазнања о свим последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, еколошким и другим) које оне производе.

На студијском програму се изучавају питања миграција и стичу сазнања о свим последицама које оне производе.  Студије мултидисциплинарним приступом обухватају и истражују најважније узроке и последице миграција чиме се стиче систематизовано знање примењиво у пракси.

Завршетком студија кандидати стичу академски назив Мастер менаџер за управљање друштвеном кризом.

Конкурс за упис на студијски програм (60 ЕСПБ)

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Студије миграција.

 

Предмети на студијском програму Студије миграција

Назив предмета Семестар Број бодова
1. Увод у студије миграција I 6 ЕСПБ
2. Правни, политички и безбедносни аспекти миграција I 6 ЕСПБ
3. Истраживање миграција I 6 ЕСПБ
4. Изборни предмет 1 I 4 ЕСПБ
5.  Изборни предмет 2 I 4 ЕСПБ
6.  Изборни предмет 3 I 4 ЕСПБ
7. Стручна пракса II 4 ЕСПБ
8. Мастер рад II 16 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

  1. Кризе, сукоби и миграције у свету
  2. Миграције и људска безбедност
  3. Безбедност Србије и миграције
  4. Унутрашње миграције и регионални диспаритети
  5. Миграције и одрживи развој
  6. Миграције и тржиште рада
  7. Социјални изазови миграција
  8. Европске социјалне политике и миграције
  9. Социјална администрација, цивилни сектор и миграције

Руководилац студијског програма:  проф. др Драган Симић (Факултет политичких наука)

Контакт: 011 3092-999;

Е-маил: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs