Докторске академске студије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Докторске академске студије

 

Упис на мултидисциплинарне студијске програме у школској 2020/21. години
.

У току је пријава за упис на четири студијска програма мултидисциплинарних докторских студија, које организује Универзитет у Београду. Пријављивање кандидата вршиће се од 1. септембра до 21. октобра. Пријаве се подносе лично на адресу Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1, канцеларија бр. 5. Све пријаве на конкурс морају бити поднете закључно са наведеним датумима до 16 часова.

 

1. Студијски програм Биомедицинско инжењерство и технологије

 

2. Студијски програм Интелигентни системи

 

3. Студијски програм Историја и филозофија природних наука и технологије

 

4. Студијски програм Биофотоника