Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije

180 ESPB

Studijski program Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije ima za cilj obrazovanje profesionalnih istoričara i filozofa nauke osposobljenih za multidisciplinarno proučavanje naučno-tehnološke baštine, istorije razvoja nauke u našoj sredini i povezanost njenog razvoja sa svetskim tokovima. Kroz ovaj program studenti će ovladati konkretnim teorijskim i multidisciplinarnim znanjima iz oblasti istorije i filozofije nauke i tehnologije, izučavanja značaja nauke za razvoj civilizacije, naročito aspekata koji su u vezi sa tehničkom kulturom.

Cilj studijskog programa je objedinjavanje i integrativna sistematizacija i operacionalizacija znanja u okvirima multidisciplinarnog i timskog istraživačkog rada, preko kojih se studenti pripremaju i osposobljavaju za rešavanje istraživačkih zadataka najvišeg stepena složenosti u smislu umrežavanja naučno-filozofskih spoznaja i kulturnog konteksta.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktora nauka –  istorije i filozofije prirodnih nauka i tehnologije.

Konkurs za upis na studijski program

Detaljne informacije o konkursu, prijavi, merilima rangiranja i rokovima za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije.

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Vesna Todorčević (FON)

Kontakt: 011 3950-800;

E-mail: vesna.todorcevic@fon.bg.ac.rs


Danielom Korolija Crkvenjakov, konzervatoorjka i restauratorka sa više od 25 godina iskustva u zaštiti kulturnog nasleđa. Studirala je i usavršavala se u Srbiji i Italiji. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu, studijski program Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, sa temom iz oblasti konzervatorske nauke i multidisciplinarnog pristupa zaštiti kulturnog nasleđa (2012). Od 2010. godine […] [Pročitajte ceo tekst]