Историја и филозофија природних наука и технологије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Историја и филозофија природних наука и технологије

180 ЕСПБ

Студијски програм Историја и филозофија природних наука и технологије има за циљ образовање професионалних историчара и филозофа науке оспособљених за мултидисциплинарно проучавање научно-технолошке баштине, историје развоја науке у нашој средини и повезаност њеног развоја са светским токовима. Кроз овај програм студенти ће овладати конкретним теоријским и мултидисциплинарним знањима из области историје и филозофије науке и технологије, изучавања значаја науке за развој цивилизације, нарочито аспеката који су у вези са техничком културом.

Циљ студијског програма је обједињавање и интегративна систематизација и операционализација знања у оквирима мултидисциплинарног и тимског истраживачког рада, преко којих се студенти припремају и оспособљавају за решавање истраживачких задатака највишег степена сложености у смислу умрежавања научно-филозофских спознаја и културног контекста.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктора наука –  историје и филозофије природних наука и технологије.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Историја и филозофија природних наука и технологије.

 

Руководилац студијског програма: проф. др Весна Тодорчевић (ФОН)

Контакт: 011 3950-800;

Е-маил: vesna.todorcevic@fon.bg.ac.rsДаниелом Королија Црквењаков, кoнзерватooрјка и рестауратoрка са више oд 25 година искуства у заштити културног наслеђа. Студирала је и усавршавала се у Србији и Италији. Дoктoрирала је на Универзитету у Београду, студијски прoграм Истoрија и филoзoфија прирoдних наука и технoлогије, са темoм из oбласти кoнзерваторске науке и мултидисциплинарног приступа заштити културнoг наслеђа (2012). Од 2010. године […] [Прочитајте цео текст]