Шта пуши Папа? - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Шта пуши Папа?

Autor:
Проф. др Зорица Томић
Проф. др Зорица Томић

У веома популарној серији Млади Папа, будући поглавар Римокатоличке цркве је приказан као њен нови дух спасења. Млади папа је загонетан, плавооки и згодни секси-аскета, који успева да се на елегантан начин суочи и избори са декаденцијом цркве. Иако приказан скоро као супермен, млади Папа ипак има један порок – пушење!

Енорман успех ове серије (без обзира на бројне критике) потврђује значај истраживања односа медија и религије.

Нико данас не може да спори да живимо у доба медијске културе. Са помаљањем нових дигиталних медија, теоријско интересовање за њихов утицај у готово свим сферама живота, од образовања, науке, васпитања, културе, па све до наших љубавних и пословних односа, из дана у дан расте. Том својеврсном „инфекту“ медија није одолела ни сфера религије, као што са друге стране, савремени медији, отварају простор за креирање нових „дигиталних“ заједница. Отуда се данас може говорити о све ширем интересовању за истраживање односа и међусобног утицаја медија и религије, њихових додирних тачака и чворова разграничења, посебно из комуниколошке перспективе.

Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама отвара простор за интердисциплинарни приступ изучавању ових комплексних односа, попут истраживања модела религиозног ангажмана у оквиру перформанси нових медија, или пак, анализе религиозних садржаја у медијима. Са друге стране, однос религије и медија, представља плодно тле за изучавање савремених културних феномена као што су нова духовност, дигитална друштвеност, техноутопијски дискурс, проблем „вере“ у информацију и медијске садржаје итд., али је исто тако и један од темеља разумевања и проучавања интеркултурне комуникације.

Такође, студијски пргорам пружа могућност за упознавање са радовима оних аутора који су у фокус својих истраживања ставили феномен отворене или прикривене медијске пропагације религијских садржаја као што су телеванђелизам, медијска презентација одређених религија или деноминација или пара-религијских садржаја у посебним медијским формама (филм, видео игрице, ТВ серије) или жанровима (sci-fi, хорор, историјска драма итд.)

Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, намењен је не само теолозима, политиколозима, социолозима, туризмолозима, медијским стручњацима, посленицима у култури, запосленима у државној управи или просветним радницима, већ и свима онима који желе да феномене савремене културе разумеју или истражују на модеран начин.

 

Извори:

Mahan, J. H. (2014). Media, religion and culture: An introduction. Routledge.

Cheong, P. H., Fischer-Nielsen, P., Gelfgren, S., & Ess, C. (2012). Digital religion, social media and culture: perspectives, practices and futures. Peter Lang Publishing Group.
Религија у друштву култури и европским интеграцијама

Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама има за циљ да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улогу у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција. Код нас до сад није постојао програм сличан овоме.

На студијском програму Религија у друштву, култури и европским интеграцијама студенти стичу образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије омогућавају унапређење знања о религијама, дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међурелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Завршетком студија кандидати стичу научни назив Мастер религиолог.