Intervju sa našom poznatom kozervatorkom i restauratorkom, Danijelom Korolija Crkvenjakov - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Intervju sa našom poznatom kozervatorkom i restauratorkom, Danijelom Korolija Crkvenjakov

Autor:
Intervju
Intervju

Danielom Korolija Crkvenjakov, konzervatoorjka i restauratorka sa više od 25 godina iskustva u zaštiti kulturnog nasleđa. Studirala je i usavršavala se u Srbiji i Italiji. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu, studijski program Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, sa temom iz oblasti konzervatorske nauke i multidisciplinarnog pristupa zaštiti kulturnog nasleđa (2012). Od 2010. godine […]

Danielom Korolija Crkvenjakov, konzervatoorjka i restauratorka sa više od 25 godina iskustva u zaštiti kulturnog nasleđa. Studirala je i usavršavala se u Srbiji i Italiji. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu, studijski program Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, sa temom iz oblasti konzervatorske nauke i multidisciplinarnog pristupa zaštiti kulturnog nasleđa (2012). Od 2010. godine je pomoćnik upravnika Galerije Matice srpske. Na pitanja vezano za doktorske studije odgovorila je sledeće:

1.Šta je bio presudan razlog da odaberete multidisciplinarne master Studije pri Univerzitetu i kako ste saznali za studijski program ?
Ja sam želela da završim doktorske studije, a multidisciplinarne studije pri Univerzitetu su bile jedine koje su nudile mogućnost najšireg preplitanja različitih naučnih oblasti. Oblast konzervacije i restauracije kojom se bavim je izrazito multidisciplinarna i koja spaja humanističke i prirodne društvene nauke, tako da su ove studije pružile širok okvir za istraživanja. Za studije sam čula na promociji jednog drugog programa Univerziteta u Beogradu, u momentu kada sam već mislila da ne postoji nijedan akreditovan program u Srbiji u kojem bih mogla da realizujem svoja istraživanja. Sam naziv programa ”Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije” odmah mi je izgledao kao nešto što bi moglo da bude dobar izbor za mene.

2. Kakva su Vaša iskustva tokom ovih studija?
Iskustva su dobra, a posebno sam ostvarila izuzetnu saradnju sa mentorima. Jedan mentor je istoričar umetnosti, a drugi inženjer elektrotehnike. Njihovo iskustvo i dobra volja su mi bili od neprocenjive vrednosti.

3. Da li je ovaj izbor na neki način uticao na Vašu karijeru?
Doktorat mi je otvorio mogućnost angažovanja na Univerzitetu. Danas sam vanredni profesor Univerziteta u Novom Sadu i imam mogućnost da bogato iskustvo i znanje prenosim mladim kolegama, budućim konzervatorma i restauratorima.

4. Šta biste poručili studentima koji žele da se usavršavaju u ovoj oblasti?
Danas je retko koje istraživanje vezano samo za jednu oblast, ali za one čija interesovanja spajaju naizgled nespojive stvari, teško da ima drugačijeg izbora od multidisciplinarnih studija.


Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije

Studijski program Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije ima za cilj obrazovanje profesionalnih istoričara i filozofa nauke osposobljenih za multidisciplinarno proučavanje naučno-tehnološke baštine, istorije razvoja nauke u našoj sredini i povezanost njenog razvoja sa svetskim tokovima. Kroz ovaj program studenti će ovladati konkretnim teorijskim i multidisciplinarnim znanjima iz oblasti istorije i filozofije nauke i tehnologije, izučavanja značaja nauke za razvoj civilizacije, naročito aspekata koji su u vezi sa tehničkom kulturom.

Cilj studijskog programa je objedinjavanje i integrativna sistematizacija i operacionalizacija znanja u okvirima multidisciplinarnog i timskog istraživačkog rada, preko kojih se studenti pripremaju i osposobljavaju za rešavanje istraživačkih zadataka najvišeg stepena složenosti u smislu umrežavanja naučno-filozofskih spoznaja i kulturnog konteksta.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktora nauka –  istorije i filozofije prirodnih nauka i tehnologije.