Интервју са нашом познатом козерваторком и рестаураторком, Данијелом Королија Црквењаков - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Интервју са нашом познатом козерваторком и рестаураторком, Данијелом Королија Црквењаков

Autor:
Intervju
Intervju

Даниелом Королија Црквењаков, кoнзерватooрјка и рестауратoрка са више oд 25 година искуства у заштити културног наслеђа. Студирала је и усавршавала се у Србији и Италији. Дoктoрирала је на Универзитету у Београду, студијски прoграм Истoрија и филoзoфија прирoдних наука и технoлогије, са темoм из oбласти кoнзерваторске науке и мултидисциплинарног приступа заштити културнoг наслеђа (2012). Од 2010. године […]

Даниелом Королија Црквењаков, кoнзерватooрјка и рестауратoрка са више oд 25 година искуства у заштити културног наслеђа. Студирала је и усавршавала се у Србији и Италији. Дoктoрирала је на Универзитету у Београду, студијски прoграм Истoрија и филoзoфија прирoдних наука и технoлогије, са темoм из oбласти кoнзерваторске науке и мултидисциплинарног приступа заштити културнoг наслеђа (2012). Од 2010. године је пoмoћник управника Галерије Матице српске. На питања везано за докторске студије одговорила је следеће:

1.Шта је био пресудан разлог да одаберете мултидисциплинарне мастер Студије при Универзитету и како сте сазнали за студијски програм ?
Ја сам желела да завршим докторске студије, а мултидисциплинарне студије при Универзитету су биле једине које су нудиле могућност најширег преплитања различитих научних области. Област конзервације и рестаурације којом се бавим је изразито мултидисциплинарна и која спаја хуманистичке и природне друштвене науке, тако да су ове студије пружиле широк оквир за истраживања. За студије сам чула на промоцији једног другог програма Универзитета у Београду, у моменту када сам већ мислила да не постоји ниједан акредитован програм у Србији у којем бих могла да реализујем своја истраживања. Сам назив програма ”Историја и филозофија природних наука и технологије” одмах ми је изгледао као нешто што би могло да буде добар избор за мене.

2. Каква су Ваша искуства током ових студија?
Искуства су добра, а посебно сам остварила изузетну сарадњу са менторима. Један ментор је историчар уметности, а други инжењер електротехнике. Њихово искуство и добра воља су ми били од непроцењиве вредности.

3. Да ли је овај избор на неки начин утицао на Вашу каријеру?
Докторат ми је отворио могућност ангажовања на Универзитету. Данас сам ванредни професор Универзитета у Новом Саду и имам могућност да богато искуство и знање преносим младим колегама, будућим конзерваторма и рестаураторима.

4. Шта бисте поручили студентима који желе да се усавршавају у овој области?
Данас је ретко које истраживање везано само за једну област, али за оне чија интересовања спајају наизглед неспојиве ствари, тешко да има другачијег избора од мултидисциплинарних студија.
Историја и филозофија природних наука и технологије

Студијски програм Историја и филозофија природних наука и технологије има за циљ образовање професионалних историчара и филозофа науке оспособљених за мултидисциплинарно проучавање научно-технолошке баштине, историје развоја науке у нашој средини и повезаност њеног развоја са светским токовима. Кроз овај програм студенти ће овладати конкретним теоријским и мултидисциплинарним знањима из области историје и филозофије науке и технологије, изучавања значаја науке за развој цивилизације, нарочито аспеката који су у вези са техничком културом.

Циљ студијског програма је обједињавање и интегративна систематизација и операционализација знања у оквирима мултидисциплинарног и тимског истраживачког рада, преко којих се студенти припремају и оспособљавају за решавање истраживачких задатака највишег степена сложености у смислу умрежавања научно-филозофских спознаја и културног контекста.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктора наука –  историје и филозофије природних наука и технологије.