Otvorene prijave za upis na multidisciplinarne master i doktorske studije - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Otvorene prijave za upis na multidisciplinarne master i doktorske studije

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu multidisciplinarnih master i doktorskih akademskih studija vršiće se od 1. septembra do 9. oktobra (za upis na master studije) i do 21. oktobra (za upis na doktorske studije).

Prijave se podnose lično na adresu Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1, kancelarija br. 5. Sve prijave na konkurs moraju biti podnete zaključno sa navedenim datumima do 16 časova.

Spisak potrebne dokumentacije za prijavu na studijske programe, nalazi se u tekstovima konkursa.

U školskoj 2020/2021. godini Univerzitet u Beogradu obezbedio budžetska mesta za upis na multidisciplinarne studije. Obezbeđeno je 35 budžetskih mesta na master akademskim studijama, i 12 budžetskih mesta na doktorskim akademskim studijama.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 011 3207 – 464 ili na adresu bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs


Arhiva

_