Upisne kvote i budžetska mesta za upis na multidisciplinarne studije - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Upisne kvote i budžetska mesta za upis na multidisciplinarne studije

Univerzitet u Beogradu odredio je kvote i broj budžetskih mesta za upis na multidisciplinarne studije. U školskoj 2020/2021. godini obezbeđeno je 35 budžetskih mesta na master akademskim studijama, i 12 budžetskih mesta za upis na doktorske akademske studije. U tabelama je prikazana raspodela kvota i budžetskih mesta prema studijskim programima.

Informacije o uslovima konkursa, merilima rangiranja i visini školarine, mogu se pronaći u tekstovima objavljenih konkursa.

Studijski programi multidisciplinarnih master akademskih studija

Studijski programi multidisciplinarnih doktorskih akademskih studija

Studijski program Broj studenata na programu Broj budžetskih mesta
Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije 10 3
Inteligentni sistemi 20 3
Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije 10 3
Biofotonika 10 3

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master i doktorskih akademskih studija organizuje se od 1. septembra do 9. oktobra (za upis na master studije) i do 21. oktobra (za upis na doktorske studije). Sve informacije o uslovima upisa multidisciplinarnih programa Studija pri Univerzitetu, nalaze se u tekstovima objavljenih konkursa.

Dodatne informacije u vezi upisa na multidisciplinarne studije, mogu se dobiti pozivom na broj telefona 011 3207-464 i putem mejla bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs.

 


Arhiva

_