Упис Основне и интегрисане
академске студије
Мастер академске студије Специјалистичке академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије Специјалистичке струковне студије Каталог студијских програма Мобилност студената

Основне струковне студије

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Услови конкурса за појединачне факултете доступни су на следећим линковима:

Стоматолошки факултет

Шумарски факултет