Мастер академске студије

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Услови конкурса за појединачне факултете доступни су на следећим линковима:

Архитектонски факултет

Биолошки факултет

Географски факултет

Грађевински факултет

Економски факултет

Електротехнички факултет

Математички факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Православни богословски факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Технички факултет у Бору

Технолошко-металуршки факултет

Учитељски факултет

Факултет безбедности

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет за физичку хемију

Факултет организационих наука

Факултет политичких наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Физички факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Хемијски факултет

Шумарски факултет

 

Универзитет у Београду

Заједнички студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији, 90 ЕСПБ (Електротехнички факултет и Факултет организационих наука)

Заједнички студијски програм Индустрија 4.0, 120 ЕСПБ (Машински факултет и Математички факултет)

Заједнички студијски програм мастер академских студија ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, 60 ЕСПБ ( Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет и Универзитет у Нишу-Факултет заштите на раду)