Број пријављених на факултете Универзитета у Београду за школску 2022/2023. годину

Број укупно пријављених

Број пријављених студената на свим факултетима


Сви факултети


Број пријављених студената по студијским програмима


Архитектонски факултет

Грађевински факултет

Електротехнички факултет

Машински факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Технолошко-металуршки факултет

Технички факултет у Бору

Факултет организационих наука

Пољопривредни факултет

Шумарски факултет

Економски факултет

Правни факултет

Православни богословски факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Факултет политичких наука

Факултет безбедности

Учитељски факултет

Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију

Факултет спорта и физичког васпитања

Факултет ветеринарске медицине

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Математички факултет

Физички факултет

Хемијски факултет

Факултет за физичку хемију

Биолошки факултет

Географски факултет