О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
28. април 2023.

На основу члана 7 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (,,Гласник Универзитета у Београду“, број 206/18 и 213/20), дана 28. априла 2023. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

  1. Др Иван Ковачевић, редовни професор Филозофског факултета, групација друштвено-хуманистичких наука
  2. Др Маја Леви Јакшић, редовни професор Факултета организационих наука, групација техничко-технолошких наука
  3. Др Радивоје Митровић, редовни професор Машинског факултета, групација техничко-технолошких наука
  4. Др Милош Недељковић, редовни професор Машинског факултета, групација техничко-технолошких наука
  5. Др Љиљана Мојовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета, групација техничко-технолошких наука
  6. Др Синиша Врећица, редовни професор Математичког факултета, групација природно-математичких наука

Увид јавности траје 15 дана, односно до 13. маја 2023. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.