О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

О Универзитету

Универзитет је институција која се, са пуним правом, сматра једним од највећих доприноса народа Европе светском културном наслеђу.

Универзитет у Београду је државни универзитет. Делатности којима се бави, високо образовање и научно-истраживачки рад, су делатности од јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима.

Универзитет има свој грб, заставу, печат, ректорске инсигније, ректорску тогу и свечану одежду лица која се промовишу. Одлуку о изгледу грба, заставе и печата Универзитета доноси Савет Универзитета.

Ректорске инсигније ректор носи на церемонијама којима председава, односно на којима представља Универзитет. Ректорску тогу носи ректор, односно проректор који га замењује, на церемонијама на Универзитету. Свечану одежду носе лица која се промовишу у звање доктора наука или редовног професора, односно којима се додељује почасни докторат Универзитета, као и на другим церемонијама које одреди ректор.

У оквиру својих основних делатности високошколске јединице у саставу Универзитета имају право и обавезу да се служе називом, грбом и заставом Универзитета, као и да их у целости или делимично уносе у своја обележја.

Дан Универзитета је 13. септембар, у знак сећања на почетак наставе на Високој школи у Београду, 1808. године.