О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Руководство и стручне службе

Ректор

...

Проф. др Владан Ђокић

Проректори

Проректор
за наставу


...

Проф. др Дејан Филиповић

Проректорка
за финансије


...

Проф. др Зорица Вујић

Проректор за међународну сарадњу


...

Проф. др Ратко Ристић

Проректор
за науку


...

Проф. др Бранислав Боричић

в. д. генерални секретар

...

др Владимир Микић

студент проректор

Ана Грчић


Универзитет у Београду поседује сертификате за следеће међународне стандарде: Систем менаџмента квалитетом (QMS) ISO 9001:2015, Систем менаџмента услугом (SMS) ISO/IEC 20000-1:2018, Систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 и систем менаџмента за образовне oрганизације (EOMS) ISO 21001:2018.


Кабинет ректора

Шеф кабинета: Данило Потпарић
Е-адреса: danilo.potparic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 402, 3207 401
Факс: 011 2638 912

Односи са јавношћу
Е-адреса: pr@rect.bg.ac.rs

Сектор за правне и кадровске послове

Руководилац сектора: Гордана Бојовић
Е-адреса: gordana.bojovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 432, 3207 431, 3207 430, 3207 436, 3207 423, 3207 498

Сектор за студије и науку

Руководилац сектора: Бранка Вукелић
Е-адреса: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446, 3207 449, 3207 448, 3207 447, 3207 450, 3207 465, 3207 466

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Руководилац сектора: Бранка Јанда-Марковић
Е-адреса: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 445, 3207 452, 3207 453, 3207 454, 3207 455, 3207 467

Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, и универзитетских задужбина и фондација

Руководилац сектора: Маја Маринковић
Е-адреса: maja.marinkovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 424, 3207 425, 3207 426, 3207 427, 3207 428, 3207 429

Сектор за финансије и рачуноводство

Руководилац сектора: Јелена Ђорђевић
Е-адреса: jelena.djordjevic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 444, 3207 440, 3207 441, 3207 442, 3207 443, 3207 497

Сектор за техничку логистику

Руководилац сектора:
Е-адреса:
Телефони: 011 3207 420, 3207 421, 3207 422, 3207 435, 3207 400