Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 11. 11. 2020.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 18. 11. 2020.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 12. 11. 2020.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 11. 11. 2020.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 11. 11. 2020.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 10. 11. 2020.

Конкурс Саобраћајног факултета Почетак конкурса 05. 11. 2020.

Конкурси Студентског парламента

09. јун 2020.

Расписани су избори за Студентски парламент Универзитета у Београду. Потребну документацију можете пронаћи на: spub.bg.ac.rs

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

16. новембар 2020.

Оглас за доделу стипендија Фондације „Сестре Булајић“ за школску 2020/2021. годину

13. новембар 2020.

Конкурс за доделу стипендија Фондације „Нови Добротвори Универзитета У Београду“ за школску 2020/2021. годину

06. новембар 2020.

Задужбина Веселина Лучића расписује оглас за прикупљање писaних понуда за давање у закуп локала.

04. новембар 2020.

Одлука о расписивању конкурса за доделу Стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2020/2021. годину

04. новембар 2020.

Одлука о расписивању конкурса за доделу Стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2020/2021. годину

Одлука о расписивању конкурса за доделу Награда Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2020/2021. годину

Упутство за рад

Изјава

Одлука о расписивању конкурса за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студената докторских академских студија за школску 2020/2021. годину

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈЕ

04. новембар 2020.

Одлука о расписивању конкурса за доделу Стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2020/2021. годину

03. новембар 2020.

Конкурс за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2020/2021. годину

03. новембар 2020.

Одлука о додели једнократне материјалне помоћи студентима Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

03. новембар 2020.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија Влајка Каленића за школску 2020/2021. годину

1. октобар 2020.

Конкурс за доделу „Наградa Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

2020 Универзитет у Београду. Сва права задржана. | webmaster: icub@rect.bg.ac.rs