Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 19.01.2022.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 12.01.2022.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 05.01.2022.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 05.01.2022.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 05.01.2022.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 05.01.2022.

Конкурс Православног богословског факултета Почетак конкурса 05.01.2022.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 30.12.2021.

Конкурси Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 29.12.2021.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 29.12.2021.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 29.12.2021.

Конкурс Саобраћајног факултета Почетак конкурса 29.12.2021.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 15.12.2021.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 15.12.2021.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација