Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2020. години

Избор ректора и проректора Универзитета у Београду

Oдлука о расписивању избора за ректора и четири проректора Универзитета у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

Листа евидентираних кандидата

Образложење Комисије

Мишљење Одбора за статутарна питања

Извештај председнице Комисије за спровођење избора

Листа кандидата за ректора Универзитета у Београду

Преглед подршки кандидатима за ректора Универзитета у Београду

Листа евидентираних кандидата за проректоре Универзитета у Београду

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Факултета политичких наукаПочетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Факултета спортаПочетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Географског факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 9.6.2021.

Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 4.6.2021.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

19. мај 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу награде Фондације “Сестре Булајић”.