Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 29.01.2020.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурси Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурси Студентског парламента

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката студентских организација које делују на Универзитету.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

29. јануар 2020.

Одлука о додели „Награда Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

22. јануар 2020.

Одлука о учешћу Задужбине у трошковима школарине студената докторских академских студија Универзитета у Београду за школску 2019/2020 годину

Одлука о додели "Награде Миловоја Јовановића и Луке Ћеловића" за стручне радове студената Универзитета у Београду за школску 2019/2020 годину

15. јануар 2020.

Извештај о приспелим пријавама на Конкурс за доделу награде за стручне радове из области правних и економских наука за школску 2019-2020. годину Задужбинe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Одлука о додели материјалне помоћи Задужбинe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

06. децембар 2019.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду


Пријава на конкурс