Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Исправка Конкурса Филолошког факултета Почетак 20.07.2022.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 20.07.2022.

Поништење Конкурса Машинског факултета Почетак 20.07.2022.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 20.07.2022.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација