О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2020. години

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурси Факултета политичких наука Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Факултета организационих наука Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 26. 02. 2021.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Електротехничких факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 3. 3. 2021.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 17. 2. 2021.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 17. 2. 2021.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

24. фебруар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању
Пријава за Конкурс

18. фебруар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду
Пријава за Конкурс

18. фебруар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду

18. фебруар 2021.

Одлука о додели награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“