Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Учитељског факултета Почетак конкурса 16. 09. 2020.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 16. 09. 2020.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 09. 09. 2020.

Конкурс Факултета политичких наука Почетак конкурса 09. 09. 2020.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 09. 09. 2020.

Конкурс Православног богословског факултета Почетак конкурса 09. 09. 2020.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 09. 09. 2020.

Поништава се конкурс за једног асистента за ужу научну област Општа лингивстика, предмет Општа лингвистика, и једног асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века, који је расписао Филолошки факултет Универзитета у Београду а који је објављен у листу “Послови“ бр. 898 од 9. 9. 2020. године.

Конкурси Студентског парламента

09. јун 2020.

Расписани су избори за Студентски парламент Универзитета у Београду. Потребну документацију можете пронаћи на: spub.bg.ac.rs

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

18. септембар 2020.

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Оглас за прикупљање писaних понуда за давање у закуп локала Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

17. септембар 2020.

Одлука о награди Веселина Лучића, за најбоље научно остварењe наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину

17. септембар 2020.

Одлука о награди Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину

11. септембар 2020.

Одлука о расписивању конкурса за доделу материјалне помоћи Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Изјава

Пријава за стипендије