Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Рок за пријаву је продужен до 15. јуна 2020. године

Конкурси за изборе наставника Универзитета


Конкурс Стоматолошког факултета Почетак конкурса 27.05.2020.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 27.05.2020.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 27.05.2020.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 20.05.2020.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 20.05.2020.

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 20.05.2020.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација


2. јун 2020.

Оглас за давање у закуп стана у Задужбини Љубице М. Здравковић

Рок за подношење пријава је 17.06.2020. године.


14. мај 2020.

Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“ за по два најбоља одбрањена дипломска рада на основним студијама из архитектуре и физичке хемије, одбрањена на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету и Универзитету у Београду - Факултету за физичку хемију.

Рок за подношење пријава је од 15.05.2020. до 30.06.2020. године.

08. мaj 2020.

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење пријава по огласима за давање у закуп стана број 2 и локала број 3 у објекту Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у Београду, објављених 13. марта 2020. године, тако да рок за пријаву истиче протеком 30 дана од укидања ванредног стања, односно рок истиче у поноћ 5. јуна 2020. године.

Zgrada

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - оглас за издавање стана.

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - оглас за издавање локала.

Отварање понуда за давање у закуп стана и локала одржаће се 8. јуна 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова за стан и у 11 часова за локал.