Студије при Универзитету - Одбрањени и мастер радови на увиду јавности

Одбрањени мастер радови

Европска и међународна политика управљања кризом

Марија Загел: „Демократизација у Африци: процеси и препреке (метода случаја: Гана, Нигерија, ДР Конго) - Democratisation in Sub-Saharan Africa: Processes and Obstacles (Case Studies: Ghana, Nigeria, DR Kongo)“

Милена Којић: „Модел регионалне државе у Европи - Упоредна анализа са посебним освртима на Републику Србију - (Model of the Regional State in Europe - A Comparative Analysis with Focus on the Republic of Serbia)“

Превентивна конзервација

Горана Јоксимовић: "Анализа постојећег стања и предлози побољшања услова конзервације са становишта контроле климатских услова и енергетске оптимизације у објектима МИЈ-а"

Исидора Јузбашић: "Превентивна конзервација збирке фото-апарата Музеја науке и технике -примена културног менаџмента у конзервацијској пракси"

Зорица Циврић: "Одређивање прилаза у процесу ревитализације објекта индустријског наслеђа у музеј са активном улогом ширења знања и културе одрживог развоја"

Мастер радови студената студијских програма при Универзитету, на увиду јавности од 13.05-20.05.2021. године

  • мастер рад кандидата: Петра Ацковића (мастер академске студије: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама)
  • мастер рад кандидата: Срећка Јакића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Димитрија Дакића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Дениса Весића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Александре Џимрић (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
  • мастер рад кандидата: Милоша Вулића (мастер академске студије: Религија у друштву, култури