Мастер студије при Универзитету

Мастер академске студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области организују се на Универзитету у Београду од 2001. године.

Први мастер програм из ове области које је организован био је програм на енглеском језику под називом: „State Managament and Humanitarian Affairs” (Управљање државом и хуманитарне активности), организован у сарадњи са Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом „La Sapienza“ у Риму.

Данас се мастер студије организују у оквиру више студијских програма, њихова реализација пропраћена је великим интересовањем студената. На овим програмима до сада је мастер радове одбранило 489. кандидата (школска 2016/17).