Контакти

Докторске студије

Историја и филозофија природних нaука и технологије
Проф. др Весна Тодорчевић, руководилац
Tелефон: 011 3950-835
Електронска пошта: vesna.todorcevic@fon.bg.ac.rs

Биомедицинско инжењерство
Проф. др Дејан Поповић, руководилац
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: dbp@etf.rs

Биофизика
Проф. др Павле Анђус, руководилац
Tелефон: 011 2186-635
Електронска пошта: pandjus@bio.bg.ac.rs

Интелигентни системи
Проф. др Владан Девеџић, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Биофотоника
др Брана Јеленковић, руководилац
Tелефон: 011 3162-067
Електронска пошта: branaj@ipb.ac.rs

Мастер академске студије

Тероризам организовани криминал и безбедност
Проф. др Драган Симеуновић, руководилац
Tелефони: 011 3092-826
Електронска пошта: simeunovic@beotel.rs

Европска политика и управљање кризaма
Проф. др Зоран Крстић, руководилац
Tелефони: 011 3092-815
Електронска пошта: zorkrst@yahoo.com

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама
Проф. др Раде Кисић, руководилац
Tелефон: 011/ 2762 732
Електронска пошта: rade.kisic@studije.rect.bg.ac.rs

Образовне политике
Проф. др Вера Спасеновић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: vspaseno@f.bg.ac.rs

Рачунарство у друштвеним наукама
Проф. др Владан Девеџић, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Менаџмент пословних перформанси
Проф. др Наташа Петровић, руководилац
Tелефон: 011 3950-854
Електронска пошта: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Мехатроника у медицинској рехабилитацији
Проф. др Александар Седмак, руководилац
Tелефон: 011 3370-266
Електронска пошта: aleksandarsedmak@yahoo.com

Астрофизика
др Лука Поповић, руководилац
Tелефон: 011 2419-553
Електронска пошта: lpopovic@aob.bg.ac.rs

Студије миграција
др Драган Симић, руководилац
Tелефон: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Ресорни проректор

Проф. др Бранислав Боричић
Tелефон: 011 3207-408
Електронска пошта: branislav.boricic@rect.bg.ac.rs

Стручна служба

Руководилац сектора: Бранка Вукелић
Е-адреса: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446

Јасмина Крајиновић-Јокић
Tелефон: 011 3207-466
Електронска пошта: јаsmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Марко Васиљевић
Tелефон: 011 3207-494
Електронска пошта: marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

Марко Петровић
Tелефон: 011 3207-464
Електронска пошта: marko.petrovic@rect.bg.ac.rs