Студије при Универзитету - Докторске дисертације на увиду јавности

Увид у докторске дисертације могуће је остварити на заједничком порталу свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду (http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/)