Библиотека

Библиотека je оформљена за потребе студијских програма који се реализују на Универзитету. Фонд ће се формирати из дела прихода самих програма, као и донацијама.

Правила

Библиотеку могу користити:
1. сви запослени Ректората
2. студенти уписани на студијске програме који се релизују на Универзитету
3. сви заинтересовани из других установа којима је потребна одређена научно-стручна литература

Приликом преузимања књига из библиотеке:
1. Запослени својим потписом на библиотечкој картици потврђују да су књигу преузели
2. Студенти морају депоновати студентску пропусницу или индекс
3. Остали заинтересовани морају депоновати личну карту

Максимално време задржавања библиотечког материјала је 30 дана. Уколико корисник жели, мора обавестити библиотеку о обнови задужења за књигу у наредних 30 дана.

Напред наведени рок се не односи на књиге које су ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРЦИ. Обавезни примерак књиге се мора вратити у Библиотеку истог дана када је и позајмљен.

Уколико се из било ког разлога деси да се књига не врати у предвиђеном року корисник Библиотеке добија опомену путем електронске поште. За кориснике – студенте: немогућност пријаве испита у првом следећем испитном року.

Локација

Просторије библиотеке налазе се на првом спрату зграде Ректората (Студентски трг 1), у соби 21.

Радно време

Од понедељка до петка, од 12 до 15 часова

Каталог

Погледајте тренутни списак: монографске публикације , докторске дисертације , мастер радови.

Донације

Позив за све заинтересоване дародавце књига/часописа.