Центар за континуирану едукацију-Архива 2017/2018.


Програм за унапређење наставничких и менторских компетенција

У оквиру активности ReFEEHS пројекта развијен је Програм за унапређење наставничких и менторских компетенција за образовање здравствених професионалаца који је акредитован од стране Сената Универзитета у Београду. Програм ће се реализовати током периода март-септембар 2018. године кроз класичну и он-лине наставу. Више детаља о програму можете погледати на следећем линку:https://goo.gl/fSM7JT.

Позивамо све заинтересоване колеге да се пријаве за учешће у Програму путем следећег линка: https://goo.gl/4jZh4x.

Пријава полазника биће отворена до петка, 02. марта.


Успешно завршен курс Центра за континуирану едукацију

Додела сертификата континуиране едукације

Након успешно завршеног курса континуиране едукције енглеског језика (ниво средњи I) за административне службенике Универзитета, развијеног у оквиру ТЕМПУС пројекта „Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area - FUSE“ одржана је свечана додела сертификата полазницима курса дана 26. фебруара 2018. год. Програм је одобрио Сенат Универзитета у Београду и реализован је у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду. За 20. плазника курса који су успешно похађали програм, сертификате је уручила проф. др Нада Ковачевић, проректор за студије и управљање квалитетом Универзитета у Београду.


Курс енглеског језика (ниво средњи I) за административне службенике Универзитета

У оквиру ТЕМПУС пројекта „Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area - FUSE“ креиран је курс енглеског језика (ниво средњи I) за административне службенике Универзитета.

Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду по одлуци Сената Универзитета у Београду наставиће са реализацијом овог курса. У реализацији програма учествоваће предавачи са Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Планирано је да полазници курса буду административни службеници факултета Универзитета који су тренутно ангажовани, или ће бити задужени за рад са страним студентима.

Курс ће почети почетком марта ове године и одржаваће се у Сали у поткровљу Ректората Универзитета у Београду. Курс траје 10 недеља. Настава ће се одвијати понедељком и петком од 14 - 16 часова (могућ договор око термина одржавања курса). Сврха курса је да службеници освеже знање енглеског језика и упознају се се стручном терминологијом која се користи у пословима везаним за интернационализацију факултета.

Курс износи 13.500 дин са ПДВ. Полазницима је обезбеђен материјал за наставу.

Молимo Вас да ради пријаве на курс своје податке доставите на адресу: jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs, најкасније до среде, 28. фебруара 2018. год.
Од података је потребно навести:
1. Назив факултета,
2. Име и презиме полазника,
3. Радно место на факултету,
4. Е маил полазника и опционо, контакт телефон.

За додатне информације, полазници се могу јавити организаторима курса на jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs, тел.3207-466.


Додела сертификата континуиране едукације

Додела сертификата континуиране едукације

Након успешно завршених курсева континуиране едукције под називом: Лидерство у образовању: развој људи у организацији, и Лидерство у образовању: Пратнерство и комуникација дана 27.10.2017. год одржана је свечана додела сертификата полазницима курса. Програм је осмишљен као део активности на пројекту TEMPUS – Master in Educational Leadership 543848-TEMPUS-1-2013-1- RS-TEMPUS-JPCR. Програм је одобрио Сенат Универзитета у Београду и реализован је у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду.
За 50. плазника курса који су успешно похађали програме, сертификате су уручиле проф. др Нада Ковачевић, проректор за студије и управљање квалитетом Универзитета у Београду и проф. др Данијела Петровић, са Филозофског факултета, руководилац курса.


У оквиру ТЕМПУС пројекта „Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area - FUSE“ креиран је курс енглеског језика (ниво средњи I) за административне службенике Универзитета.


Актуелни програми

Актуелни програми у школској 2016/17. години

Пројекат TRAIN

Лидерство у образовању: Партнерство и комуникација

Лидерство у образовању: Развој људи у организацији

Оцена и управљање ризиком при развоју нових производа

Заштита интелектуалне својине – патенти и патентна документација


Актуелни курсеви

Предавач Весна Давидовић

Предавач Зорица Радуловић

Предавач Зорица Ранкпвић-Васић

Предавач Зорка Дулић

Предавач Марко Станковић

Предавач Божидар Рашковић

Предавач Драган Николић

Предавач Драган Станојевић

Предавач Ивана Вицо

Предавач Јелена Јовишић-Петровић

Предавач Јелена Миочиновић

Предавач Милена Савић

Предавач Милица Петрушић

Предавач Младен Поповац

Предавач Наташа Дудук

Предавач Немања Мирковић

Предавач Рената Релић

Предавач Сањин Ивановић


Образац за пријаву курса континуиране едукације.


ТЕМПУС пројекат Мастер програм Лидерство у образовању (EdLead) - Програми за континуирану едукацију

Писмо за полазнике

Листа полазника - Лидерство у образовању: Развој људи у организацији

Листа полазника - Лидерство у образовању: Партнерство и комуникација

Распоред обука - Лидерство у образовању: Развој људи у организацији

Распоред обука - Листа полазника - Лидерство у образовању: Партнерство и комуникација


Основе наставничких компетенција и академских вештина универзитетских наставника

У организацији Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду, 7. и 8. фебруара 2014. године одржан је тренинг „Основе наставничких компетенција и академских вештина универзитетских наставника“.
Тренингу је присуствовало 32 наставника представника факултета у саставу Универзитета.

Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду, у 2014. години започиње рад на систематском  усавршавању, континуираној подршци и развоју наставничких компетенција  и академских вештина  наставника Универзитета у Београду. Овај тренинг први је у низу планираних тренинга за текућу годину.


Деца и безбедно коришћење Интернета

На Универзитету у Београду ће се 16. и 17. марта 2013. године одржати семинар "Деца и безбедно коришћење Интернета". Семинар реализују наставници Учитељског факултета, а у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду.

Учесници ће имати прилику да у оквиру добро осмишљеног програма слушају предавања на тему: Интернет у образовању; Безбедност рачунара на интернету; Сигурно и безбедно претраживање интернета; Сигурна и безбедна комуникација на интернету; Етика и интернет (online етика) и Пројекат наставника намењен ученицима (самостални рад наставника).

За учешће на семинару могу се пријавити учитељи, васпитачи, наставници, запослени у педагошко-психолошкој служби школе и наравно родитељи.

Молимо Вас да нам, најкасније до 11.03.2013. пошаљете попуњен Регистрациони лист као потврду Вашег учешћа на семинару. Регистрациони лист можете преузети на следећој адреси .

Пријаве слати у електронској форми на адресу jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs.

Овде можете преузети и комплетан текст обавештења о семинару.


Доживотно образовање

Vrata rektorata

На почетку двадесетпрвог века постигнут је општи консензус да је знање основна покретачка снага друштва и главни предуслов напредка. Разлике у знању и његовој примени постале су главни чиниоци према којима се државе деле на развијене и неразвијене, богате или сиромашне.

Концепт доживотног учења полази од следећих претпоставки:
- Живот није могуће поделити на доба за учење и доба за рад, већ је неопходно обе активности подједнако подстицати током читавог живота
- Људи су способни да уче током читавог живота, а учење и усавршавање су неопходни за потпуни развој личности и њених потенцијала
- Успешно учење не подразумева само усвајање знања већ исто тако и развој вештина потребних у свакодневном животу.
- Многа знања и вештине стичу се на неформалан и информална начин, те их је потребно на адекватни начин подстицати, вредновати и користити.

Доживотно учење значи померање акцента од класичног образовања ка практичном знању. Оно полази од чињенице да у циљу стицања образованих циљева (усвајање знања, вештина, навика и сл) појединац, поред институционалног образовања користи и остале могућности учења и усавршавања које нису саставни део формалног образовања. Ова настојања одражавају се и слоганом ‘’од подучавања до учења’’ који наглашава већу и активнију улогу онога који учи у поређењу са досадашњим концептом предавача и ученика. Ове промене наглашавају повећану важност учења кроз саветовање, практичне тренинге, развијање мотивације у циљу повећања самопоуздања и воље за учењем.

На факултетима Универзитета у Београду програми сталног усавршавања се реализују путем курсева, семинара, радионица, стручних и научних саветовања и других облика усавршавања, на којима се полазници упознају са појединим областима струке и науке ради проширивања и продубљавања стеченог знања и успешног рада у пракси. На факултетима Универзитета у Београду реализује се велики број програма намењен образовању одраслих, полазника старијих од 24. године, између осталог програма мастер и докторских студија.
Полазници програма сталног усавршавања могу бити лица са претходно стеченим најмање средњим образовањем.

Стратегија развоја доживотног учења

Развој доживотног учења на Универзитету у Београду


Економски факултет

Контакт: Каменичка 6; 011 3021 197; strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет политичких наука

Контакт: Јове Илића 165; 011 30 92 951; fpn@fpn.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет спорта и физичког васпитања

Контакт: Благоја Паровића 156; 011 3531 000, 011 3531 011; dekanat@dif.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет ветеринарске медицине

Контакт: Булевар ослобођења 17; 011 36 15 436; stojicv@vet.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Фармацеутски факултет

Контакт: Војводе Степе 450; 011 39 72 840; kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Филолошки факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Машински факултет

Контакт: Краљице Марије 16; 011 3370 339, 3370 350, 011 3370 340; dekan@mas.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Медицински факултет

Контакт: Др Суботића 8; 011 36 36 363, 011 36 36 364; kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Пољопривредни факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Правни факултет

Контакт: Булевар Краља Александра 67; 011 3027 600, 011 3249 330, 011 3230 116; pravni@ius.bg.ac.rs

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Православни богословски факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Рударско-геолошки факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Стоматолошки факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.

Учитељски факултет

Детаљне информације о реализованим програмима можете преузети овде.


АРХИВА реализованих програма континуиране едукације у 2010/2011. школској години


Семинар на Хемијском факултету

Обавештавамо све заинтересоване да ће се у оквиру TEMPUS пројекта „DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING FRAMEWORK IN SERBIA” на Хемијском факултету, Универзитета у Београду одржати једнодневни семинар "Стручњак за хемикалије". На семинару ће, предавачи који су добили лиценцу инструктора за саветника за хемикалије, упознати све заинтересоване са новинама у законској регулативи и начином примене нових прописа, дужностима и правима правних субјеката који производе, увозе или користе хемикалије са циљем смањења изложености животне средине опасним хемикалијама.

Место одржавања семинара: Хемијски факултет, Студентски трг 12 – 16, Београд, Сала за седнице, 1. спрат

Време одржавања семинара: Уторак, 13. децембар, 2011. године од 10:00 до 18:00 часова

Контакт е-маил: nastava@chem.bg.ac.rs