Смештај студената Исхрана студената Култура Спорт Најбољи студенти Универзитета Здравствена заштита Студентски парламент Студентске организације

Здравствена заштита

Поједини видови организоване здравствене заштите стдената Универзитета у Београду постоје још од 1931. године. Одлуком Владе (Народне) Републике Србије, 1948. године, основана је Студентска поликлиника која је касније трансформисана у Завод за здравствену заштиту студенатa.

Завод је специјализована здравствена установа која пружа здравствене услуге студентима. У оквиру Завода раде: служба опште медицине, специјалистичке службе, стоматолошка служба и две здравствене станице (у студентском дому "Карабурма" и у Студентском граду).

За одмор и опоравак студената постоје студентска опоравилишта на Златибору и Авали, која су почела да раде још 1948. године.

Пружањем материјалне помоћи студентима лошијег здравственог и имовног стања, организовањем опоравка студената као и одмора у туристичким центрима, на планинама и на мору, бави се Здравствено-потпорно удружење студената Београда, основано још 1852. године у оквиру Велике школе, под називом "Фонд сиромашних ђака".

Данас Агенција "ЗПУ-Турс" пружа различите туристичке услуге студентима, наставном и ваннаставном особљу Универзитета и организује радне и студијске боравке, као и похађање курсева језика у иностранству.

Организацијом међународне размене студената бави се IAESTE за студенте техничких факултета, као и одговарајуће организације за размену студената појединих факултета (AIESEC – за студенте економије и менаџмента, SUMSIC – за студенте медицине и ELSA – за студенте права).