Смештај студената Исхрана студената Култура Спорт Најбољи студенти Универзитета Здравствена заштита Студентски парламент Студентске организације

Смештај за студенте

Студенти Универзитета у Београду имају на располагању 10.340 места у 11 студентских домова.

Први студентски дом код нас, данашњи "Краљ Александар I", подигнут је 1927. године. Девет година касније саграђен је и дом "Краљица Марија", садашњи назив – "Вера Благојевић", намењен смештају студенткиња.

Остали студентски домови углавном су настали у послератном периоду, педесетих, шездесетих и седамдесетих година.

 

Студентски град у Новом Београду је први објекат ове врсте изграђен после рата. Истовремено то је и највећи студентски дом на Балкану. Четири блока овог дома, имају капацитет од 4.406 места. Собе су двокреветне, трокреветне, четворокреветне и петокреветне, А категорије. У саставу дома су и ресторан, Дом културе и други пратећи објекти.
Адреса: Нови Београд, Тошин бунар бр. 143-151. Телефон: 2699-302

Студентски дом "Слободан Пенезић", капацитет – 5 места у једнокреветним, 700 у двокреветним и 51 у трокреветним собама.
Адреса: Београд, Бана Иваниша бб, Телефон: 3400-384, 412-638

Студентски дом "Краљ Александар I", капацитет - 244 места у двокреветним, 33 у трокреветним собама и 248 у четворокреветним.
Адреса: Београд, Булевар Краља Александра 75, Телефон: 401-800

Студентски дом "Патрис Лумумба", капацитет – 136 места у двокреветним и 885 места у трокреветним собама.
Адреса: Београд, Љубице Луковић 1, телефон 751-977

Студентски дом "4. април", капацитет – 827 места у трокреветним собама, као и 26 места у двокреветним собама.
Адреса: Београд, Војводе Степе 320, Телефон: 3976-307, 3974-990

Студентски дом "Карабурма", капацитет – 210 једнокреветних соба, као и 960 места у двокреветним собама.
Адреса: Београд, Мије Ковачевића 7б, телефон: 750-962

Студентски дом "Кошутњак", капацитет – 9 места у једнокреветним, 40 у двокреветним, 252 у трокреветним и 32 у четворокреветним собама А категорије.
Адреса: Београд, Благоја Паровића 156, Београд, телефон: 3559-747

Студентски дом "Рифат Бурџевић", капацитет – 7 места у једнокреветним и 360 места у двокреветним собама А категорије.
Адреса: Београд, Милана Ракића 77, телефон: 2423-029, 2413-435

Студентски дом "Вера Благојевић" I, капацитет – 138 места у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама.
Адреса: Београд, Краљице Марије 48, Телефон: 3246-663

Студентски дом "Вера Благојевић" II, капацитет – 183 места у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама.
Адреса: Београд, Далматинска 37, Телефон: 1759-926

Студентски дом "Жарко Мариновић", капацитет – 13 места у једнокреветним, 16 у двокреветним, 6 у трокреветним, 32 у четворокреветним собама и 125 места у петокреветним собама.
Адреса: Земун, Цара Душана 254, телефони: 3160-003, 618-003

Студентски дом "Мика Митровић", капацитет – 8 места у једнокреветним собама, 124 у двокреветним собама и 30 у трокреветним собама А категорије.
Адреса: Београд, Краља Владимира 33, Телефон: 3970-283