Студентске организације

У Београду постоје следеће студентске организације:

Савез студената Београда
E-адреса: office@ssb.org.rs
Адреса: Балканска 4/3, Београд
Телефон: 011 3610 316

Група за СПЕКОФ
www.gzs.org.rs
E-адреса: grupa.za.spekof@gmail.com
Адреса: Каменичка 6, Београд
Телефон: 011 3021 161


AIESEC Србија
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales
www.aiesec.org.rs
Е-адреса: office@aiesec.org.rs
Адреса: Каменичка 6
Телефон: 011 2621 455

EESTEC ЛК Београд
Удружења студената електротехнике Европе
eestec.etf.rs
Е-адреса: eestec@etf.rs
Aдреса: Булевар Краља Александра 73
Телефон: 011 3218 429

BEST Београд
Удружење студената технике Европе
www.best.rs
E-адреса: beograd@best.eu.org
Адреса: Карнегијева 4
Телефон: 011 3610 316

НАПСер
Национална асоцијација студената фармације
www.napser.org
E-адреса: office@napser.org
Aдреса: Војводе Степе 450

Европско удружење студената индустријског инжењерства и менаџмента - ESTIEM LG Београд
www.estiem.org.rs
E-адреса: office@estiem.org.rs
Адреса: Јове Илића 154
Teлефон: 011 3950 800

Савез студената Технолошко-металуршког факултета
Адреса: Каменичка 6
Телефон: 011 2621 455

Савез студената Биолошког факултета
biolozi.bio.bg.ac.rs
E-адреса: ssbif@bio.bg.ac.rs
Студентски трг 12 – 16
Teлефон: 065 84 75 996

Студентска Унија Електротехничког факултета
www.suetf.org
E-адреса: info@suetf.org
Булевар краља Александра 73, Београд
Teлефон: 065 67 40 615

Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156а
Teлефон: 064 37 22 494

Унија Студената Фона
unijastudenatafona.org
E-адреса: ssbif@bio.bg.ac.rs
Јове Илића 154, 11000 Београд
Европски студентски форум
esf.fpn.bg.ac.rs
E-адреса: esffpn.bg@gmail.com
Јове Илића 165, Београд