Награда „Студент генерације“

Student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље

 

Награда "Студент генерације" за школску 2017/2018. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
АНАСТАСИЈА ЂУКИЋ, са просечном оценом 9,34

Биолошки факултет
ИВАНА ЏИНОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Географски факултет
МАРИЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ, са просечном оценом 9,91

Грађевински факултет
СТЕФАН МИТРОВИЋ, са просечном оценом 9,74

Економски факултет
АЛЕКСА МИЛОВАНОВИЋ, са просечном оценом 9,90

Електротехнички факултет
ЈЕЛЕНА ТРИШОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
МИЛАН ЧУГУРОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
НАТАЛИЈА ПЕРИШИЋ, са просечном оценом 10,00

Медицински факултет
ПЕТАР СИМИЋ, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
СТЕВАН СТОЈКОВИЋ, са просечном оценом 9,95

Правни факултет
СТЕФАН ПЕТРОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
ЈОВАН ПРОКИН, са просечном оценом 10,00

Рударско-геолошки факултет
ТАМАРА СТОКИЋ, са просечном оценом 9,93

Саобраћајни факултет
ЉУБИЦА ПЕЈЧИНОВИЋ, са просечном оценом 9,70

Стоматолошки факултет
НЕДА НИКОЛИЋ, са просечном оценом 9,90

Технички факултет у Бору
ДУШАН БОГДАНОВИЋ, са просечном оценом 9,95

Технолошко-металуршки факултет
МИЛАН ПАВЛОВИЋ, са просечном оценом 9,96

Учитељски факултет
ЈЕЛИЦА РИСТИЋ, са просечном оценом 9,70

Факултет ветеринарске медицине
МИТРА ДРАГОЈЕВИЋ, са просечном оценом 9,81

Факултет организационих наука
МАРИНА ГУЖВИЋ , са просечном оценом 9,91

Факултет политичких наука
ПАВЛЕ НЕДИЋ, са просечном оценом 9,98

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ЗОРИЦА ДАНИЧИЋ, са просечном оценом 9,55

Факултет за физичку хемију
ИВАНА ПЕТРОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Факултет спорта и физичког васпитања
ЉУБИЦА ПАПИЋ, са просечном оценом 9,68

Факултет безбедности
СЛАЂАНА ЋУРЧИЋ, са просечном оценом 9,71

Фармацеутски факултет
НАТАЛИЈА АРСИЋ, са просечном оценом 9,86

Физички факултет
ПЕТАР МИТРИЋ, са просечном оценом 9,97

Филозофски факултет
НАТАША МИЈАИЛОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Филолошки факултет
МИША АЛЕКСИЋ, са просечном оценом 9,92

Хемијски факултет
ОЛИВЕРА ЖИВОЈИНОВИЋ, са просечном оценом 9,91

Шумарски факултет
АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ, са просечном оценом 9,16

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2018. години:

Са групације факултета природно-математичких наука
Катарина Михајловић, студенткиња Биолошког факултета, за рад под називом: “Регионална и ћелијска дистрибуција екто-нуклеозид 5`-трифосфат дифосфохидролазе 2 у мозгу пацова”.

Са групације друштвено-хуманистичких наука
Сандра Илић, студенткиња Филозофског факултета, за рад под називом „О утицају ауторства на процене дубокоумности псеудо-дубокоумних вербализама: ко изговара и ко верује у бесмислице“.

Са групације факултета медицинских наука награду деле:
Александра Јеремић и Милена Младеновић, студенткиње Фармацеутског факултета за рад под називом: „Улога калијумових канала у вазорелаксантном ефекту (-)-епикатехнина на изолованој хуманој вени сафени“.

Са групације факултета техничко-технолошких наука награду деле:
награду деле: Јелена Ковачевић и Тамара Илић, студенткиње Техничког факултета у Бору, за рад под називом: „SWOT-AHP/FAHP модел за приоритизацију стратегија развоја интернет предузетништва“.

 

Добитници награда за школску 2016/17. годину

Добитници награда за школску 2015/16. годину

Добитници награда за школску 2014/15. годину

Добитници награда за школску 2013/14. годину

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину