Смештај студената Исхрана студената Култура Спорт Најбољи студенти Универзитета Здравствена заштита Студентски парламент Студентске организације

Исхрана студената

Исхрана студената је оганизована у 15 ресторана у којима се дневно припреми 60.000 оброка. Ресторани се, углавном, налазе при студентским домовима:

„Студентски град“, телефон 601-790

„Карабурма“ телефон, 750-122

„Патрис Лумумба“, телефон 752-661

„Краљ Александар“, телефон 404-411, 3400-457

„Рифат Бурџевић“, телефон 404-655

„Мика Митровић“, телефон 3970-283/353, 463-502

„Кошутњак“, телефон 553-043, 551-727

„Жарко Мариновић“, телефон 618-163

„4 април“, телефон 462-282

 


Остали студентски ресторани, изван студентских домова:

Студентски ресторан „Ђушина“, Беогард, Ђушина 5, телефон: 3235-569

Студентски ресторан „Агроном“, Земун, Немањина 6, Телефон: 615-315

Студентски ресторан „Машинац“, 27. марта 80, телефон: 3370-266

Студентски ресторан „Фармацеут“, Војводе Степе 450, телефон: 3970-379

Студентски ресторан „Драмске уметности“, Хо Ши Минова 20, телефон: 135-684

Студентски ресторан „Обилићев венац“, Обилићев венац 4, телефон: 623-321

 

Комерцијални ресторани на факултетима где се студенти могу хранити уз абонентску књижицу:

Медицински факултет, телефон 686-614

Ветеринарски факултет, телефон 684-099

Саобраћајни факултет, телефон 493-211

Технолошко-металуршки факултет, телефон 3370-140

Шумарски факултет, телефон 553-122

Филозофски факултет, телефон 184-063

 

Комерцијални ресторани:

„Гаудеамус“, Београд, Светозара Марковића 56, телефон: 642-343

„Три лађара“, Земун, Змај Јовина 29, телефон: 198-714

„Кошутњак“, Београд, Благоја Паровића 165, телефон: 551-727

Сви студентски домови и ресторани налазе се у саставу Студентског центра, установе за стандард студената Универзитета у Београду.