UPSKILLS Erasmus+ projekat

UPSKILLS

Univerzitet u Beogradu partner je na projektu UPSKILLS (UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students), u okviru programa Evropske komisije Erasmus+, KA2, strateško partnerstvo za visoko obrazovanje. Cilj projekta je razvijanje studijskih komponenti za razvoj empirijskih, naučno-istraživačkih, tehničkih, organizacionih i drugih veština studenata lingvistike i jezika, koje su im potrebne za zapošljavanje na područjima nauke i privrede. U okviru prve od četiri faze projekta urađena je analiza potreba sa detaljnim opisom profila stručnjaka za jezičke podatke i projekte, njihovih znanja, veština i kompetencija, tipičnih zadataka i zaduženja. Sledeća faza obuhvata identifikaciju primera dobre prakse, a sledi izrada smernica za integraciju naučnih istraživanja u sam proces nastave, predlog adaptacije postojećih i izradu novih nastavnih sadržaja za razvoj navedenih sadržaja. Koordinator projekta je Univerzitet na Malti, a kao partneri su, pored Univerziteta u Beogradu, uključeni i Univerzitet u Bolonji, Univerzitet u Gracu, Univerzitet u Ženevi, Univerzitet u Cirihu i CLARIN ERIC. Detaljnije informacije o samom projektu nalaze se na sajtu https://upskillsproject.eu/.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+