Стратегија мобилности

Internacionalizacija UB

Академска мобилност представља данас главни референтни елемент у процесима и стратегијама сарадње у високом школству и, поред тога што је непосредан израз сарадње међу институцијама и владиним структурама, јавља се као значајан елемент у целини образовних политика у домену интернационализације високог школства и сарадње у циљу развоја. Академска мобилност мора се сместити у оквире међуинституционалне, националне и међународне сарадње.

Сенат Универзитета у Београду, 8. јула 2015, усвојио је Стратегију мобилности Универзитета у Београду.

У складу с тим донет је и Акциони план мобилности Универзитета у Београду.

 

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus