Међународна сарадња

Međunarodna saradnja

Успостављање, неговање и развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Универзитета у Београду. О томе јасно сведоче закључени споразуми о сарадњи са већим бројем иностраних универзитета на готово свим континентима, чланство у Европској aсоцијацији универзитета (ЕUА), Балканској ректорској мрежи, Дунавској ректорској конференцији (DRC) ,Медитеранској заједници универзитета (UNIADRION), Агенцији франкофоних универзитета (AUF), DAAD, Комисији за образовање Европског савета, UNESCO-у и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе.

Активности

Успостављање, неговање и развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Универзитета у Београду. О томе јасно сведоче закључени споразуми о сарадњи са већим бројем иностраних универзитета на готово свим континентима, чланство у Европској aсоцијацији универзитета (ЕUА), Дунавској ректорској конференцији (DRC), Медитеранској заједници универзитета (UNIADRION), Агенцији франкофоних универзитета (AUF), DAAD, Мрежи универзитета главних градова Европе (UNICA), као и сарадња са UNESCO и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе.

Страни студенти

На факултетима Универзитета у Београду студира на додипломским студијама велики број страних држављана. Највише их је на Медицинском и Стоматолошком факултету, где се настава и испити за стране студенте изводе на енглеском језику. На факултетима Универзитета у Београду велики број страних држављана студира на основу међудржавних програма о просветно-културној и научно-техничкој сарадњи. Највише их је на Филолошком, Економском, Филозофском и Факултету политичких наука, на којима обављају стручна и научна усавршавања у оквиру додипломских, последипломских и докторских студија, као и специјалистичких студија са и без права на стицање дипломе.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+