Мреже и асоцијације

Međunarodna saradnja

Успостављање, неговање и развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Универзитета у Београду. О томе јасно сведоче закључени билатерални уговори о сарадњи са већим бројем иностраних универзитета на готово свим континентима, чланство у Европској aсоцијацији универзитета (ЕUА), Балканској ректорској мрежи, Дунавској ректорској конференцији (DRC) ,Медитеранској заједници универзитета (UNIADRION), Агенцији франкофоних универзитета (AUF), DAAD, Комисији за образовање Европског савета, UNESCO-у и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе.

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+