Erasmus+


Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

  • образовање,
  • млади и
  • спорт

    У најширем смислу, програм Erasmus+ у области образовања има следеће приоритете:

  • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
  • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
  • оснажити везу образовања са светом рада,
  • створити додатне вредности за европски простор образовања,
  • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У фокусу програма Erasmus+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

У области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Erasmus+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Erasmus+ ће трајати у периоду од 2014. до 2020. године.

Укупна средства намењена програму за цео период износе 14,7 милијарди евра.

Делови програма Erasmus+

Програм Erasmus+ има три кључне активности:
• Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)
• Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
• Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 – Support for policy reform)

и два посебна дела:
• Jean Monnet
• Спорт

Део програма Erasmus+ су и интернет портали за сарадњу о области образовања и младих, у саставу кључне активности 2.

Институције из Србије могу да учествују у следећим акцијама програма Erasmus+

Кључна активност 1:
- КА1 - Мобилност студената, наставног и ненаставног особља
- КА1 - Заједнички мастер програми

Кључна активност 2:
- КА2 - Изградња капацитета у високом образовању
- КА2 - Савези знања
- КА2 - Савези секторских вештина
- КА2 - Стратешка партнерства

Кључна активност 3:
- КА3 - Подршка реформама

Jean Monnet

Више информација о Erasmus+ програму можете наћи на следећој адреси: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Напомена: институцијама из Србије није потребан Erasmus код (Erasmus Code).

ERASMUS CHAPTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

Обавештење свим заинтересованима за учешће у Erasmus+ КА1 пројектима мобилности: Универзитет у Београду је једина надлежна институција за потписивање интер-институционалних споразума о мобилности студената, наставног и ненаставног особља. Процедура за подношење пројектних пријава детаљно је описана на сајту Универзитета у Београду и сваки договор мимо наведене процедуре не може бити подржан од стране Универзитета у Београду.

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus