Erasmus Mundus


Erasmus Mundus је програм подршке сарадњи и мобилности у високом образовању кроз промовисање најквалитетнијих европских мастер и докторских студија.

Програм има за циљ унапређење квалитета високог образовања и међукултурног разумевања кроз сарадњу са партнерским земљама (земље које нису чланице ЕУ). Њиме се жели повећати атрактивност и препознатљивост европског високог образовања широм света и Европска унија као један од центара изузетности.

Конкретније речено, програм функционише тако што студентима и наставно-научном особљу из свих земаља света даје могућност уписа тј. укључивања у постдипломске студије на високо-школским институцијама Европске уније и обратно тј. омогућава се мобилност студената и наставника из ЕУ у партнерске земље.

Европска унија обезбеђује стипендије како за држављане партнерских земаља који су примљени на Erasmus Mundus мастер и докторске студије у земљама Европске уније, тако и за ЕУ држављене који ће студирати на партнерским универзитетима.

Сви Erasmus Mundus мастер и докторски програми воде ка добијању двоструке или вишеструке дипломе пошто је студирање на барем два универзитета унутар конзорцијума обавезно.

Erasmus Mundus програм располаже са буџетом од 930 милиона еура од кога се 90% издваја на стипендије а преостали део, додељује се као непосредна подршка универзитетима учесницима за организационе припреме.

Програм Erasmus Mundus се састоји из три дела:

Action 1: Erasmus Mundus мастер (Action 1А) и докторске (Action 1B) студије које представљају централни део Erasmus Mundus програма

Action 2: Erasmus Mundus сарадња (раније “Erasmus Mundus Спољни прозор – External Cooperation Window)

Action 3: Ширење атрактивности

Друга фаза Erasmus Mundus програма трајала је од 2009. до 2013. године и представљала је наставак прве фазе програма која је покривала период 2004-2008. година.

Детаљније информације о програму и условима конкурисања могу се наћи на страници TEMPUS канцеларије у Србији.

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus