Erasmus Mundus Action 3


Action 3: Ширење атрактивности

Акција 3: Erasmus Mundus подржава и пројекте чији је циљ ширење доступности, атрактивности и уопште информација о европском образовном простору. Кључни аспект је интернационализација високог образовања и међусобно признавање квалификација са партнерским земљама. У овој акцији поред високошколских могу учестовати и остале институције – јавна и приватна предузећима која имају активну улогу у области високог образовања. Новина у другој фази програма је то што у оквиру ове акције партнерство могу чинити најмање 3 институције из ЕУ и 2 из партнерских земаља.

Тренутно је у току Erasmus Mundus II фаза која траје од 2009. до 2013. и наставак је прве фазе програма која је покривала период 2004-2008.

Тренутно активни Erasmus Mundus Action 3 пројекти у којима је Универзитет у Београду партнер:

ACE

Erasmus+ mobion EUROWEB Astromundus