Ко може да се обрати? Нормативни оквир за рад Важни правни акти Стручна служба Универзитетског омбудсмана

Стручна служба Универзитетског омбудсмана

Правилником о раду универзитетског омбудсмана у чл. 19. је предвиђено да Универзитетском омбудсману у раду помаже стручна служба. Стручна служба Универзитетског омбудсмана је надлежна за стручне и административне послове, као и за пријем лица која сматрају да су им повређена права, слободе или интереси. Ова служба почела је са радом 11. 10. 2010. године.