Ко може да се обрати? Нормативни оквир за рад Важни правни акти Стручна служба Универзитетског омбудсмана

Нормативни оквир за рад

Универзитетски омбудсман поступа у оквиру Устава, закона, других правних аката и општеприхваћених правила међународног права, као и на основу Статута Универзитета у Београду, других универзитетских општих аката и општих аката високо школских јединица у оквиру Универзитета . Поступак и начин функционисања Универзитетског омбудсмана уређује Правилник о раду Универзитетског омбудсмана. Правилник о раду Универзитетског омбудсмана усвојен је на седници Савета Универзитета у Београду одржаној 25. 05. 2010. године на основу чл. 58. став 4. Статута Универзитета у Београду, а ступио је на снагу 15. 07. 2010. године, даном објављивања у Гласнику Универзитета у Београду број 156.