Ко може да се обрати? Нормативни оквир за рад Важни правни акти

Ко може да се обрати Универзитетском омбудсману?

Е-адреса: ombudsman@rect.bg.ac.rs

Универзитетском омбудсману се ради заштите својих права и интереса могу обратити:

  • чланови универзитетске академске заједнице у смислу члана 8. став 1. Статута Универзитета у Београду, тј. сви наставници, научници, сарадници, студенти и други учесници у процесу високог образовања, научног истраживања и стручног рада.
  • друга лица стално или привремено запослена на Универзитету у Београду
  • лица којима је онемогућено да стекну статус члана универзитетске заједнице
  • лица којима је статус члана универзитетске заједнице престао.