Провера библиографских референци

ProRef (Провера референци) је информациони сервис који омогућава увид у категорије часописа у којима су часописне референце објављене. Овом сервису може се приступити путем линка: proref.rcub.bg.ac.rs

Сервис је намењен универзитетским органима и телима, факултетима и институтима, другим институцијама које имају потребу за вредновањем резултата научноистраживачког рада, појединим истраживачима, као и широј јавности.

Информациону основу сервиса чине обједињена 3 извора података:

  • годишња издања Journal Citation Report (издавач Clarivate Analytics);
  • категоризација домаћих часописа коју сваке године на предлог Матичних научних одбора усваја Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР);
  • листе часописа које су предложили факултети Универзитета у Београду из области друштвено-хуманистичких наука.

За сваки часопис који провера приказује успостављени и линкови ка:

  • додатним информацијама на KoBSON страницама;
  • информацијама о лиценцама и ауторским правима преко сервиса Sherpa/Romeo;
  • информацијама о смањењу APC (Article Processing Charges) које се односе на ауторе са Универзитета у Београду.

Сервис се може претраживати на више начина:

  • уносом наслова часописа (или само дела наслова);
  • уносом DOI ознаке рада;
  • уносом ISSN ознаке часописа;
  • уносом целокупне референце, у било ком стилу цитирања литературе и на било ком писму (помоћу опције copy/paste из реферата).

Пример претраге у систему "ProRef":