Могућности објављивања

Попуст на плаћање APC код MDPI

Универзитет у Београду се налази у програму институционалног отвореног приступа (IOAP) код међународног издавача часописа у отвореном приступу MDPI. На основу тога, сви аутори са Универзитета у Београду добијају аутоматски попуст од 10% на плаћање трошкова рецензије, обраде текста и изнајмљивања простора за његово похрањивање (Article Processing Charges – APC). Ови услови важе од 1. августа 2020. године.

Да би то остварили, истраживачи само треба да приликом пријаве рада, као и до сада, уредно наведу своју афилијацију. Након завршетка процеса пријаве рада, његове рецензије и прихватања, издавач обавештава Универзитет и тражи потврду да је истраживач запослен на Универзитету у Београду. Одмах након тога, APC се аутоматски смањује за 10%. С обзиром на то да су обавештавање и потврда афилијације аутоматизовани кроз програмске алате самог издавача MDPI, наведени поступак ни на који начин не утиче на пролонгирање објављивања рада.

Обезбеђено бесплатно/са попустом објављивање у часописима са отвореним приступом за истраживаче из Србије

За истраживаче из Србије обезбеђен је бесплатно/са попустом публиковање у ОА часописима код следећих издавача научних информација:

  • Бесплатно публиковање радова у ОА часописима издавача Cambridge University Press
  • Бесплатно публиковање радова у ОА часописима издавача Royal Society Publishing
  • Бесплатно публиковање радова у ОА часописима издавача SAGE Publications
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Brill
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Edward Elgar Publishing
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Elsevier
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Taylor & Francis
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Walter De Gruyter
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Wiley
  • Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача World Scientific Publishing

Детаљније информације доступне су на страници сервиса КоБСОН.