Програми Фонда за науку

Програми Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању. Активности се реализују преко научних, технолошких и развојних програма. Програми Фонда за нуку треба да одговоре на различите друштвене изазове и потребе. Програми подржавају технолошки развој, напредне и иновативне идеје, развој кадрова, лабораторија и истраживања, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друге теме од стратешког и друштвеног значаја.

Релевантне информације о програмима Фонда за науку истакнуте су на званичној страници: Програми - http://fondzanauku.gov.rs/programi-test/

Пројекти у оквиру програма Фонда за науку финансирају се путем јавних позива, који се оглашавају на званичној страници: Позиви - http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/