Библиографија и цитираност

Библиографске податке и податке о цитираности истраживача са Универзитета у Београду можете потражити у следећим базама података:


Преглед радова наставника, истраживача и сарадника објављених у часописима на SCI, SCIe, SSCI и AHCI листама:

University of Belgrade Papers Published in Journals on SCI, SCIe, SSCI and AHCI lists
(2009)
University of Belgrade Papers Published in Journals on SCI, SCIe, SSCI and AHCI lists
(as on March 25, 2011)
University of Belgrade Papers Published in Journals on SCI, SCIe, SSCI and AHCI lists
(2012)