О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Контакт

Универзитет у Београду


Адреса:  Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон:  011 3207 400

Факс 1:  011 3207 481

Факс 2:  011 2638 912

Факс 3:  011 2638 818

Е-адреса:  kabinet@rect.bg.ac.rs

Број рачуна:  840-1835666-14

ПИБ:  100052450

Матични број:  07003170


Лице одређено за заштиту података о личности је:


др Славко Гајин

Адреса:  Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон:  011 3031 257

Е-адреса:  helpdesk@rcub.bg.ac.rs