Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП

Институт за примену нуклеарне енергије

Телефон:  011 2619 252, 011 2617 255

Факс:  011 2618 724

Вебсајт:  www.inep.ac.rs

Е-адреса:  mail@inep.ac.rs

Адреса:   Банатска 31б, Земун

Директор:  др Марија Гњатовић


Научноистраживачка делатност ИНЕП-а обухвата основна и примењена истраживања у биологији, хемији, биомедицини, као и мониторингу и заштити животне средине. Области истраживања су: ендокринологија, имунологија, биологија репродукције, метаболизам, гликобиологија, радиолошко-агрохемијски мониторинг и ремедијација животне средине. Научноистраживачки рад се реализује у оквиру националних пројеката, као и различитих међународних пројеката. Поред тога, један део својих активности ИНЕП реализује кроз биотехнолошке и комерцијалне аспекте у хуманој и ветеринарској медицини и заштити животне средине.