Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за филозофију и друштвену теорију

Институт за филозофију и друштвену теорију

Телефон:  011 26 46 242

Факс:  011 26 46 242

Вебсајт:  www.instifdt.bg.ac.rs

Е-адреса:  institut@instifdt.bg.ac.rs

Адреса:  Краљице Наталије бр. 45, Београд

Директор:  др Газела Пудар Драшко


Институт за филозофију и друштвену теорију (ИФДТ) je једини друштвено-хуманистички институт Универзитета у Београду, који се на интердисциплинаран начин бави истраживањима у области друштвене теорије и филозофије.

ИФДТ је основан 1992. године, прераставши у институт из Центра за филозофију и друштвену теорију који је од 1981. окупљао дисиденте, међу којима су били Миладин Животић, Загорка Голубовић, Небојша Попов, Михаило Марковић, Љубомир Тадић и други. Од тада до данас, ИФДТ представља заједницу филозофа, социолога, антрополога, политичких научника и других теоретичара који промишљају о актуелним светским и домаћим друштвеним изазовима. То се чини комбиновањем теоријских и емпиријских истраживања, будући да је наш циљ да понудимо нове начине промишљања феномена који се тичу свих чланова друштва, али и да начинимо ефикасне предлоге практичних политика које би могле да доведу до конкретних друштвених промена. Рад ИФДТ-а је заснован на сталном умрежавању и сарадњи са сродним институцијама у Европи и свету, од којих се посебно истичу Конзорцијум програма критичких теорија и Мрежа универзитета отвореног друштва.

Визија

Стратешка визија Института је научна заједница која ће подстицати ангажман и критичко мишљење, те активно радити на проширењу оквира јавне дебате, заговарањем систематичног образовања о историји и савременим дилемама у вези с друштвеним ангажманом.

Делатност

Поред основне научно-истраживачке делатности – организоване у виду пројектних циклуса – Институт има два основна фокуса: предавачки/трибински/конференцијски програм и издавачку делатност. Предавања у ИФДТ-у су јавна и изводе се на различитим местима у Београду, Новом Саду и другим градовима у Србији да би била што доступнија широј публици. Издавачка делатност обухвата монографске публикације и часописе Филозофија и друштво и Критика.

Рад ИФДТ-а је организован према лабораторијама:

- Лабораторија за образовне стратегије
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/edulab/

- Лабораторија за дигитално друштво
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/digilab/

- Лабораторија за истраживање рода
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/genlab/

- Лабораторија за изучавање Холокауста
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/shoahlab/

- Лабораторија за студије филантропије, солидарности и бриге
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/solidcare-lab/

- Лабораторија за активно грађанство
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/activelab/

- Лабораторија за друштвену критику
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/criticlab/

- Лабораторија за теорију, стварање и политику простора
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/perspectlab/

- Лабораторија за истраживање социјализма и (пост)југословенске студије
https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/yugolab/