Факултети Институти Центри Библиотека

Институт за филозофију и друштвену теорију

Институт за филозофију и друштвену теорију

Телефон:  011 26 46 242

Факс:  011 26 46 242

Вебсајт:  www.instifdt.bg.ac.rs

Е-адреса:  institut@instifdt.bg.ac.rs

Адреса:  Краљице Наталије бр. 45, Београд

Директор:  др Газела Пудар Драшко


Институт за филозофију и друштвену теорију (ИФДТ) се систематски и дугорочно бави истраживањима у области филозофије и друштвене теорије.

ИФДТ је замишљен као јединствено место за мултидисциплинарно истраживање и сарадњу академских организација, јавних институција, активистичких група и медија, са циљем да омогући продуктивну рефлексију над феноменом друштвеног (као и политичког и грађанског) ангажмана. ИФДТ комбинује теоријска и емпиријска истраживања која спроводи заједница филозофа, социолога, антрополога, политичких научника итд. Овај мултидимензионални приступ је од пресудне важности за разноврсност како самог критичког приступа постојећим праксама, тако и за ефикасност алтернативних предлога практичних политика које су осмишљене заједничким пројектима.

Визија

Стратешка визија Института је научна заједница која ће подстицати јавни ангажман и критичко мишљење, активно радити на проширењу оквира јавне дебате, заговарати и стремити ка пружању систематичног образовања о историји, савременим дилемама и формама еманципаторних пракси и партиципацији у друштвеном животу. У том смислу, ИФДТ се фокусира на феномене који представљају препеку прогресивној промени, надајући се да ће њихово разумевање потпомоћи развој алтернативних форми друштвеног делања и мишљења. Да би остварио своју визију, Институт је изузетно активан на домаћој и међународној сцени.

Делатност

Поред основне научно-истраживачке делатности – организоване у виду пројектних циклуса – Институт има развијену издавачку делатност. Текстови у часопису Филозофија и друштво, као и књиге које се објављују, пратећи издавачку и научну политику Института, подлежу peer-review процесу и рецензирању.