Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултети техничко-технолошких наука

Arhitektonski fakultet

Архитектонски факултет

На Факултету се обавља настава из области архитектуре и области урбанизма.

Građevinski fakultet

Грађевински факултет

Поводом Дана Факултета, из неколико фондова, награђују се најбољи студенти.

Elektrotehnički fakultet

Електротехнички факултет

Образовни, научни и стручни рад на Факултету одвија се у оквиру десет катедри.

Mašinski fakultet

Машински факултет

Факултет је најстарија и највећа високошколска и научна установа у Србији у области машинства.

Poljoprivredni fakultet

Пољопривредни факултет

Реформски процес усклађен са Болоњском декларацијом и почео је да се примењује од 2007. године.

Rudarsko-geološki fakultet

Рударско-геолошки факултет

Настава из области рударства почела је 1946. године на Рударском одсеку Техничке велике школе.

Saobraćajni fakultet

Саобраћајни факултет

На Факултету се образују кадрови из области саобраћаја, транспорта и комуникација.

Tehnički fakultet u Boru

Технички факултет у Бору

Факултет је основан 1961. као Рударско-металуршки, а садашњи назив је стекао 1978. године.

Tehnološko-metalurški fakultet

Технолошко-металуршки факултет

Факултет обезбеђује стручњаке за широк спектар креативних послова из различитих области.

Fakultet organizacionih nauka

Факултет организационих наука

Студенти Факултета активно учествују у бројним студентским организацијама и друштвима.

Šumarski fakultet

Шумарски факултет

Факултет има развијену међународну сарадњу кроз размену студената и наставника.