Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Факултет за образовање учитеља и васпитача

Факултет за образовање учитеља и васпитача

Телефон 1:  011 3615 225

Телефон 2:  011 2686 787

Факс:  011 2641 060

Вебсајт:  www.uf.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@uf.bg.ac.rs

Адреса:  Краљице Наталије 43, Београд

Декан:  Проф. др Данимир Мандић


Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. 1878. године она је пресељена у Београд. 1812. године основана је Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године. Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за протеклих двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

О Факултету

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године усваја Закон о Учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом. Дана 9. октобра 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду.

Студије

Данас, Факултет има два смера (Смер за учитеље и Смер за образовање васпитача у предшколским установама) и пет акредитованих студијских програма.