Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Правни факултет

Правни факултет

Телефон 1:  011 3027 600

Телефон 2:  011 3249 330

Телефон 3:  011 3230 116

Факс:  011 3221 299

Вебсајт:  www.ius.bg.ac.rs

Е-адреса:  pravni@ius.bg.ac.rs

Адреса:  Булевар краља Александра бр. 67, Београд

Декан:  Проф. др Зоран Мирковић


Правни факултет Универзитета у Београду, као део једног од најстаријих универзитета на Балкану, са темељима у првој половини 19. века, био је увек водећа српска и југословенска образовна и научна институција у области права. Окупљао је врхунске научнике и врсне предаваче који су образовали око 50.000 дипломираних правника и преко 2.000 магистара и доктора наука. Студије овог Факултета представљале су расадник најпрестижнијих стручњака, научника и наставника за целу бившу Југославију.

O згради Правног факултета

Зграда Факултета изграђена 1940. године, дограђена је крајем века, тако да Правни факултет данас располаже простором од близу 12.000 м2. Факултет има осам амфитеатара (од којих највећи, чувена "петица", може да прими преко 1.000 слушалаца), десетак учионица и семинарских соба, судницу за практичну наставу, свечану Салу за седнице, модерну Конференцијску салу, једну од највећих правних Библиотека у региону са 143.150 примерака монографских публикација, и 350.000 свезака серијских публикација, шездесетак кабинета за наставнике и сараднике који су повезани у локалну рачунарску мрежу и на Интернет, рачунарски центар, студентску рачунарску лабораторију, простран студентски клуб, наставнички клуб итд.

Наставници и сарадници

Правни факултет у Београду окупља у свом наставничком колегијуму истакнуте стручњаке за различите правне дисциплине, као и за низ других друштвених наука (економија, социологија, филозофија, политичке науке, правна историја, итд.). Међу њима, и данас као и раније, има чланова Академије наука, међународних стручних организација, угледних имена у домаћој и међународној научној јавности.

Студије

По броју студената Правни факултет у Београду је један од највећих у региону, са око 8.000 студената на основним студијама, неколико стотина на специјалистичким студијама из разних области и више стотина на 15 смерова магистарских студија и програмима за стицање доктората. Од школске 1997/98. године одвијају се и Високе европске студије (Право Европске уније) у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Француска), а Диплома специјалисте за европско право која се стиче по завршетку ових студија еквивалентна је са diplôme d'études supérieurs européenes (DESE) Европског универзитетског центра у Нансију.