Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Филолошки факултет

Филолошки факултет

Телефон 1:  011 2638 622

Телефон 2:  011 2638 666

Факс:  011 2630 039

Вебсајт:  www.fil.bg.ac.rs

Е-адреса:  info@fil.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 3, Београд

Декан:  др Ива Драшкић Вићановић


Филолошке дисциплине имају дугу традицију у српском школству, па и у оном универзитетског типа. Отуда се Филолошки факултет може сматрати једним од најстаријих на српским универзитетима, мада је као самосталан факултет почео да дела тек од 1960. године, када се издвојио из Филозофског факултета и формирао као посебна научна и наставна високошколска установа.

O Факултету

Изучавање филолошких наука отпочело је још на Великој школи, која је утемељена 1808. год. у Београду, када су Срби водили ослободилачке борбе и устанке да би створили своју националну државу. Међутим, историјске околности, устанци и борбе против османске окупације, нису биле наклоњене наставном и научном раду.

Велику школу је отворио вероватно најобразованији Србин тога времена - Доситеј Обрадовић, први савремени српски просветитељ, беседом о поштовању наука. Међу првим познатим професорима био је и први српски романтичарски песник Сима Милутиновић, а међу чувенијим ђацима нашао се и Вук Караџић, утемељитељ српског савременог језика, односно језика већег дела јужних Словена. Поред српског, предаван је на Великој школи у то време и немачки језик.