Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Фармацеутски факултет

Фармацеутски факултет

Телефон 1:  011 3951 200

Телефон 2:  011 3951 300

Факс:  011 3972 840

Вебсајт:  www.pharmacy.bg.ac.rs

Е-адреса:  info@pharmacy.bg.ac.rs

Адреса:  Војводе Степе 450, Београд

Декан:  Проф. др Слађана Шобајић

Продекан за наставу:  Проф. др Анђелија Маленовић

Продекан за последипломску наставу и континуирану едукацију:  Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

Продекан за науку и међународну сарадњу:  Проф. др Снежана Савић

Продекан за финансије:  Проф. др Бојан Марковић


Фармацеутски одсек при Медицинском факултету Београдског универзитета основан је 24. октобра 1939. У самосталну високошколску установу Фармацеутски факултет прераста 19. октобра 1945. године. Дуги низ година настава на факултету се одвијала у објектима Медицинског факултета, а од септембра 1991. године Фармацеутски факултет добија своју зграду у улици Војводе Степе 450.

Од оснивања па до краја 2007. године на Фармацеутском факултету дипломирало је 9.284 студената, завршило специјализацију 1.788 кандидата (1.176 специјализација за потребе здравства), одбрањено је 286 магистарских теза и 239 докторских дисертација.

Делатност

Поред своје матичне делатности високошколске установе, Фарамацеутски факултет обавља образовне, научне, здравствене, стручне и издавачке послове, као и библиотекарску и музејску активност. Музеј историје фармације је регистрован као званични музеј града Београда.

Институти

На Фармацеутском факултету постоји 17 инстиута и то за: физику и математику, општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, органску хемију, ботанику, физичку хемију, микробиологију и имунологију, физиологију, фармацеутску хемију и аналитику лекова, фармакогнозију, медицинску биохемију, броматологију, токсикологију, фармацеутску технологију и козметологију, фармакологију, фармакокинетику, социјалну фармацију и фармацеутско законодавство и Радна јединица заједничке службе (са одсецима за: правне и опште послове, материјалне и финансијске послове, наставу и студентска питања, библиотекарске и музејске послове, информационе технологије и Техничка служба).

Сарадња

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета, одвија се кроз основна, примењена и развојна истраживања са проблематиком која је највећим делом одређена плановима и програмима пројеката које финансира Министарство науке Републике Србије, као и Програма међународне научне сарадње.

Стручне активности наставника и сарадника повезане су са интензивирањем сарадње са колегама из праксе, али и са бољим квалитетом и већим обимом послова које Факултет обавља по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима.