Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Економски факултет

Економски факултет

Телефон 1:  011 3021 240

Телефон 2:  011 3021 122

Факс:  011 2639 560

Вебсајт:  www.ekof.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@ekof.bg.ac.rs

Адреса:  Каменичка бр. 6, Београд

Декан:  Проф. др Жаклина Стојановић


Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са традицијом дугом скоро 80 година. Основан је као Висока школа за економију и трговину још далеке 1937. године, као водећи високошколски образовни центар у области економије у тадашњој Краљевини Југославији.

Данас је Економски факултет највећа и најеминентнија научно-образовна установа у региону у пољу економских наука, пословног управљања и статистике. Факултет запошљава око 130 наставника и сарадника од чега 55 редовних Професора. На Факултету је до сада дипломирало преко 46000 студената, преко 3500 је наставило последипломске студије и стекло назив магистра наука или мастера док је око 760 стекло титулу доктора наука.

Основне академске студије

Студијски програм основних студија на Факултету обухватају девет усмерења и то:

  • - Економска анализа и политика

  • - Маркетинг

  • - Рачуноводство, ревизија и финансијски менаџмент

  • - Трговински менанџмент и маркетинг

  • - Финансије, банкарство и осигурање

  • - Туризам и хотелијерство

  • - Статистика, информатика и квантитативне финансије

  • - Менаџмент

  • - Међународна економија и спољна трговина

Мастер академске студије

Поред овога, на мастер студијама на Факултету постоји 10 студијских програма и 3 студијска програма докторских студија.

Научно-истраживачки центар Економског факултета

Факултет има свој научно-истраживачки центар (НИЦЕФ) који на бројним пројектима ангажује већи број наставника и сарадника као и један број истакнутих експерата изван Факултета. Од оснивања, у НИЦЕФ-у је урађено преко 800 пројеката за предузећа и друге кориснике у областима реструктурисања, процене вредности, приватизације, инвестиција итд. као и близу 100 макроекономских пројеката за владе, поједина министарства, фондове и др.

Центар за издавачку делатност

Посебну целину чини Центар за издавачку делатност који је прерастао у највећег домаћег издавача економске литературе са просеком од око 60 наслова годишње. Економски факултет има сопствену, врло богату библиотеку са преко 120 000 наслова, претежно у области економске литературе од почетка двадесетог века до данас.

Oрганизовање научних конференција

Један од важних ангажмана Факултета је и организовање научних конференција самостално или у сарадњи са Научним друштвом економиста Србије (селективном научном организацијом) као и скупова и семинара са предузећима, банкама итд. Прилози и реферати са ових скупова и други научни чланци наших наставника и сарадника али и аутора изван Факултета објављују се у часопису ‘Еconomic Annals’, који је категоризован у групу часописа од међународног значаја.

Сарадња

Факултет има врло развијену сарадњу са већим бројем страних универзитета и института (САД, Велика Британија, Русија, Француска, Италија, Грчка итд). Међународна сарадња Факултета се интезивира последњих година и Факултет улази у нове међународне пројекте.

Многи наставници и сарадници Факултета ангажовани су од стране домаћих института, факултета, консултантских фирми и др. доприносећи њиховом угледу и јачању њихове стручне основе у пословима које обављају. Такође, један број наших наставника индивидуално је ангажован на појединим међународним пројектима сто потврђује њихов лични научни углед и академски значај читавог Факултета.